ZOM Begeleiding
Zorg Op Maat  


WELKOM BIJ ZOM BEGELEIDING

ZOM is gespecialiseerd in het bieden van individuele begeleiding aan (jong)volwassenen in de regio Alkmaar.

Door de behoefte en de wens van de cliënt centraal te stellen kenmerkt ZOM zich in het bieden van Zorg Op Maat! Samen kijken we wat de cliënt nodig heeft. Door vraaggericht te werken en zo goed mogelijk op de hulpvragen af te stemmen komen wij samen tot de beste aanpak.

De begeleiding is ambulant, laagdrempelig, outreachend en cultuursensitief. Één aanspreekpunt waarbij samen met de cliënt gekeken wordt naar wat nodig is om knelpunten in het leven op te lossen. ZOM Begeleiding helpt de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, ondersteunt bij psychosociale problematiek, praktische hulpvragen, opvoedondersteuning, sociale activering, het vergroten van het netwerk en het stimuleren tot participatie en actief burgerschap.

ZOM Begeleiding richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid/zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding). We brengen de zorgvraag in kaart en gaan daarna zo snel mogelijk één op één aan de slag. ZOM Begeleiding hanteert momenteel geen wachtlijst! Hierdoor kan de intake snel plaatsvinden en de begeleiding (na de toewijzing van de gemeente) direct van start gaan.

De zorg wordt geleverd op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

ZOM Begeleiding is aangesloten bij erkende stichtingen voor het waarborgen van de kwaliteit. ZOM Begeleiding staat bij de volgende stichtingen geregistreerd: 

 • Kamer Van Koophandel (KvK)
 • Vecozo
 • Vroeg Samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN)
 • Vektis
 • Cliëndo
 • Stichting Zorgring 
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Erkende klachten en geschillencommissie EIM
 • SAS Aansprakelijkheidsverzekering • download
 • samenwerken
 • Vektis
 • logo-01-e1502284370979-1
 • SKJ
 • Vecozo
 • Zorgring-logo-1920x1080-v0.4
 • Regio Alkmaar
 • download_1
Als ambulant begeleider streef ik naar de best mogelijke, persoonlijke begeleiding door Zorg Op Maat te bieden.Ik neem ruim de tijd om goed naar mijn cliënten te luisteren en een individuele zorgplan aan te bieden dat het best aansluit bij de zorgvragen.

 AANMELDEN
 


E-mailen
Map