ZOM Begeleiding
Zorg Op Maat  

ZOM werkwijze


 • ÉÉN VASTE BEGELEIDER!
 • OUTREACHEND!
 • LAAGDREMPELIG!
 • PRAKTISCH!
 • FLEXIBELE TIJDEN!
 • MAATWERK!
 • CULTUURSENSITIEF!8-Fase model

 • 8-fase model
 • shutterstock_235051216
 • puzzelstukjes-tegenlicht


ZOM werkt middels het 8-fase model. Doel van dit model is dat cliënten adequate begeleiding krijgen voor de hulp die zij vragen. De methode ondersteunt bij het planmatig werken vanuit een krachtgerichte visie. Verder biedt dit model meer structuur en samenhang in de begeleiding, meer inzicht in het begeleidingstraject, een meer doelgerichte werkwijze en een betere samenwerking

 1. Aanmeldingsfase Het eerste contact tussen de cliënt en ZOM Begeleiding
 2.  Intakefase Een nadere kennismaking tussen de cliënt en de begeleider. Verduidelijking hulpvragen
 3. Opstartfase De opbouwfase van de begeleiding aan de cliënt. Aansluiting vinden en een vertrouwensband opbouwen
 4.  Analysefase Analyse van de verschillende leefgebieden, waar liggen de krachten en waar liggen de knelpunten
 5. Planningsfase Het opstellen van een begeleidingsplan.  Samen hoofd- en werkdoelen opstellen
 6. Uitvoeringsfase De uitvoering van het begeleidingsplan.  Stap voor stap werken aan de doelen
 7. Evaluatiefase Een terugblik op de uitvoeringsfase.  Evalueren van de doelen
 8. Uitstroomfase De afronding van de begeleiding. Uitstromen of verlengen van de begeleiding indien nodig


Verschillende methodieken

Omdat elk persoon verschillend is en de hulpvragen divers van aard zijn, hanteer ik de 'wat werkt methode'. Dit is een combinatie van instrumenten, methodieken en interventies die de kortste weg naar resultaat opleveren. Dat is voor iedereen verschillend en dus maatwerk. 

Stap voor stap

Samen met de cliënt kijkt ZOM naar welke stappen nodig zijn om knelpunten weg te werken om gewenste resultaten te behalen. Dit zal veelal volgens de “stap voor stap” principe gaan. Stapsgewijs samen met de cliënt kijken naar de successen die al gerealiseerd zijn. Waar is de cliënt goed in, waar wordt de cliënt blij van, wat is helpend en wat heeft al geholpen.  Soms is het echter nodig om gelijk te handelen, waardoor er stappen overgeslagen worden omdat de situatie dat vraagt.

Aansluiting vinden

ZOM zal proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de cliënt. Vertrouwen en respect vormen hierbij de basis. De cliënt heeft één aanspreekpunt en heeft recht op wekelijks face-to-face contact. Hiermee probeert ZOM een optimale samenwerkingsband te creëren en structuur in de begeleiding te waarborgen. 

Vindplaatsgericht

De begeleiding kan thuis plaatsvinden of op een andere locatie. Het liefst op plekken waar de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt.  

Flexibel

ZOM is op meerdere vlakken flexibel. Bijvoorbeeld in het onderlinge contact. ZOM probeert het gesprek altijd open minded in te gaan. Daarnaast ook qua communicatie. Zo is ZOM via de mail en telefoon (bellen en appen) goed bereikbaar. Tevens qua mobiliteit, ZOM beschikt over eigen vervoer. Daar waar nodig haalt ZOM de cliënt op om samen naar een afspraak te gaan (zoals bijvoorbeeld naar gesprekken bij instanties e.d.) 

ECD Elektronische cliëntendossier

ZOM werkt met een veilige online ECD genaamd Cliendo waar jij en/of je naasten ook in kunnen meelezen. Met Cliendo kun je afspraken maken en taken verdelen. Maar ook elkaar op de hoogte houden en contact leggen. Zo werken we transparant, efficiënt en ben je goed op de hoogte van je eigen begeleidingstraject.

Zorgplan

Tijdens de begeleiding wordt er volgens een zorgplan gewerkt, ook wel zorgleefplan genoemd. Dit is een elektronisch document waarin de doelen en werkdoelen van de cliënt worden vastgelegd. Het zorgplan vormt de basis voor de te verlenen zorg. Het zorgplan wordt na een periode van 6 maanden geëvalueerd. 

Geen wachtlijst

Er is op dit moment geen wachtlijst, dus de begeleiding kan (na de toewijzing) gelijk van start gaan.


Financiering

De begeleiding wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voornamelijk door gemeenten, zorgkantoren en of andere instanties. Dit kan door middel van WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] financiering, op basis van ZIN(Zorg In Natura), PGB(Persoonsgebonden budget) of particuliere gelden. Het aanvragen van de zorg is gratis. Tijdens het intakegesprek kijken we wat het beste past voor jouw situatie. Afhankelijk van de gemeente, de indicatie en financiële draagkracht zal er voor de begeleiding een eigen bijdrage via het CAK betaald worden.

E-mailen
Map